שאלות ותשובות

כל התשובות לשאלות הנפוצות ביותר על תכשיטי צופה ותהליך הקנייה באתר
הזמנות
משלוחים
חומרים ואחריות
כללי